ALGEMENE VOORWAARDEN YOGASTUDIO LA VIEILLE ETABLE

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 La Vieille Etable aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 De Yogastudio is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van La Vieille Etable, dienen te worden vergoed.

Artikel 2:

2.1 Deelname aan de yogalessen kan via losse lessen, een lessenkaart van tien lessen of een maandabonnement

2.2 Een yoga-abonnement of lessenkaart van La Vieille Etable is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een tien-lessenkaart is zes maanden geldig.

2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

Artikel 3: Betaling en Opzeggen

3.1 Betaling van de leskaarten en de losse lessen geschiedt à contant of per pin bij aanschaf. Een abonnement kan naar keuze ter plaatse worden afgerekend of worden overgemaakt.

3.2 Een maandabonnement dient een week voor het einde van de lopende maand te worden opgezegd, anders loopt het abonnement stilzwijgend door met betalingsverplichting.

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

4.1 Op feestdagen vervallen de lessen.

4.2 Sluiting van de studio wegen vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd via de website en tijdens de lessen. Tijdens deze periode zal het lesgeld naar rato worden berekend.

4.3 Indien een deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg voor bepaalde tijd worden opgeschort.

Artikel 5: Zwangerschap of ziekte

5.1 Bij ziekte kan in overleg een abonnement voor bepaalde tijd worden opgeschort.

5.2 In geval van zwangerschap is de deelname aan de yogalessen voor eigen risico (zie art.1). Een abonnement kan gedurende de zwangerschap worden opgeschort evenals de geldigheidsduur van een leskaart.

Artikel 6: Wijzigingen lesrooster, prijzen

6.1 La Vieille Etable behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de website.

6.2 La Vieille Etable behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.